Sastanak predsjedavajućeg Karajbića sa predsjednicima sindikata

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1940