Predsjedavajući Zaimović čestitao građanima Novu godinu

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2154