Izmjene i dopune plana javnih nabavki Predstavničkog/Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2020. godinu

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2271