Predsjedavajući Zaimović razgovarao sa predstavnicima Koordinacije temeljnih boračkih udruženja

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2311