Poziv za održavanje 24. sjednice Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2603