Predsjedavajući Zaimović razgovarao sa predstavnicima penzionera u Federaciji BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2898