Z A P I S N I K 7.VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 29.01.2020. godine

Sjednica je počela u 17.27.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Sanela Prašović - Gadžo, Mirsad Peco, Amor Mašović, Ivan Musa, Edita Mazić, Goran Opsenica i Belma Pojskić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 56 glasova za, četiri glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova.

 

Sa 52 glasa za, tri glasa protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – hitni postupak

 

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – hitni postupak

 

 

Predstavnik Vlade Federacije BiH dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 7. vanredne sjednice u 17.32.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                            PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                            Mirsad Zaimović