Rukovodstvo

 

PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA

Mirsad Zaimović, predsjedavajući
Tel: 033/ 263-585
Fax: 033/ 223-623
e-mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

POTPREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA

Mladen Bošković, potpredsjedavajući
Tel: 033/ 225-321; 033/ 226-655
Fax: 033/ 203-232
e-mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

SEKRETAR PREDSTAVNIČKOG DOMA

Ivan Miličević
Tel: 033/ 209-720
Fax: 033/ 203-232
e-mail: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba,

e-mail: ured.tajnika@parlamentfbih.gov.ba