08. Maj. 2019.

Poziv za tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu Inicijative, usvojene na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 
SAZIVAM
 
Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u ponedjeljak, 13. maja 2019 godine u 10,00.
 
Za tematsku sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
1. Humanitarno-sigurnosna situacija na području Unsko-sanskog kantona, Federacije BiH
i Bosne i Hercegovine, vezano za migrantsku krizu.
 
S poštovanjem,
 
PREDSJEDAVAJUĆI
 
mr.sci. Elvir Karajbić,s.r.