27. Juni. 2019.

Održana svečanost otvaranja EU Twinning projekta

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Elvir Karajbić danas je prisustvovao svečanosti otvaranja Twinning projekta Evropske unije (EU) pod nazivom „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima evropskih integracija“, koja je održana u Parlamentarnoj skupštini BiH (PS BiH).

Projekat u vrijednosti 2,3 miliona eura, koji će u naredne dvije godine obuhvatiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Skupštinu Brčko Distrikta, kao i  skupštine kantona, provest će konzorcijum kojeg će činiti Narodna skupština Mađarske, Parlament Austrije i Hrvatski sabor.

U obraćanju prisutnima, predsjedavajući Karajbić izrazio je zahvalnost predstavnicima EU i podršku Twinning projektu, spremnost i opredjeljenost Predstavničkog doma kada je riječ o evropskom putu BiH s ciljem ubrzavanja procesa integriranja naše zemlje u EU.

„Apsolutno pozdravljam sve evropske procese koji imaju za cilj pridruživanje naše zemlje u EU i NATO i ovakve projekte gdje imamo priliku preuzeti bogata iskustava zemalja članica EU“, kazao je Karajbić.

Prisutnima su se tokom svečanosti obratili i zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske Istvan Jakab, predsjednik stalne Potkomisije za evropske poslove Nacionalnog savjeta Parlamenta Austrije Reinhold Lopatka, predsjednik Komisije za evropske poslove Saveznog savjeta Parlamenta Austrije Christian Buchmann i predsjednik Komisije za evropske poslove Hrvatskog sabora Domagoj Ivan Milošević, koji su naglasili da će te zemlje nastaviti da snažno podržavaju Bosnu i Hercegovinu na putu ka EU, kao i da će timovi stručnjaka ovih zemalja u okviru Twinning projekta parlamentima BiH prenijeti iskustva i standarde u izvršavanju poslova u vezi sa procesom evropskih integracija.

Šef Sekcije Operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH Nicolas Bizel rekao je da su odnosi BiH i EU ušli u intenzivniju fazu, te naglasio značaj Twinning projekta u uspostavljanju bliskih odnosa i kontakata između parlamenata BiH i parlamenata država članica EU.

Prisutnima su se obratili i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Bakir Izetbegović i potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovičević.

Osim konzorcijuma parlamenata Mađarske, Austrije i Hrvatske, u provođenju Twinning projekta učestvovat će i predstavnici parlamenata Belgije, Češke Republike, Francuske, Portugala i Slovačke, kao i više od 60 eksperata iz država članica EU.

Ovo je treći twinning projekat kojeg EU provodi u parlamentima BiH. Prethodni projekti rezultirali su potpisivanjem Mehanizma saradnje parlamenata BiH u poslovima evropskih integracija i formiranjem posebnih EU jedinica u sekretarijatima parlamenata sa zadatkom nastavka komunikacije i saradnje sa institucijama EU, kao i nastavkom implementacije EU projekata u parlamentima BiH.