13. Januar. 2020.

Podržana Inicijativa za izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi u Federaciji BiH

Na današnjoj sjednici Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jednoglasno je podržana Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni zakona o lokalnoj samoupravi u Federaciji BiH  u dijelu koji reguliše rad mjesnih zajednica u sistemu lokalne samouprave.

Ovaj Zakon je bio u Programu rada Vlade FBiH za 2019.godinu,  te je njegova izrada podržana od strane UNDP-a u sklopu projekta jačanje uloge mjesnih zajednica.

Na današnjoj sjednici Komisije za lokalnu samoupravu usvojen je i zaključak prema Vladi FBiH da dostavi Informaciju o utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH od 2015. do 2019.godine namijenjenih za kantone i jedinice lokalne samouprave, pored utrošenih sredstava od Vlade FBiH  traži se  da informacija sadrži i podatke o kriterijima za raspodjelu tih sredstava.

Komisija je razmatrala i pristigle inicijative od strane lokalnih zajednica te usvojila zaključak da će na narednoj sjednici donijeti odluke o tim inicijativama, te organizovati posjetu kantonima i lokalnim samoupravama.