18. Februar. 2020.

Poziv za 4. sjednicu Komisije za pitanja mladih

Na osnovu člana 49. a u vezi sa članom 68. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH  br.69/07. i 2/08.) zakazujem 4. sjednicu Komisije za pitanja mladih, koja će se održati u utorak 18.02.2020. godine u 14.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Komisije,
  2. Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini,
  3. Program rad Vlade Federacije BIH za 2020. godinu,
  4. Plan i program rada Komisije za pitanja mladih,
  5. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi  Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.,  soba 413/IV.

S poštovanjem,

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                         Nermin Muzur, s.r.