17. Juni. 2016.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  
Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece

 


ANALIZIRANE OPCIJE ZA OTKLANJANJE RAZLIČITOG POSTUPANJA I
RJEŠAVANJE KLJUČNIH PROBLEMA U OBLASTI PORODILJSKIH/RODITELJSKIH PRAVA I
NAKNADA U FBIH

- sa fokusom na status porodilja u radnom odnosu –

 

Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra

PREZENTACIJA