PREDSJEDNIK

Mirsad Zaimović

POTPREDSJEDNIK

Mladen Bošković
 

ČLANOVI

Osman Ćatić
Damir Mašić
Marijan Klaić
Alma Kratina
Azra Hadžić-Bećirspahić
Sabina Ćudić
Elzina Pirić
Irfan Durić
Nermin Muzur
Eldin Vrače
Hasan Muratović

KONTAKT

Sekretar Komisije za evropske integracije

broj telefona: 033/263-585 ili 033/263-586

email: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

NAPOMENA: Ovu Komisiju po položaju čine predsjednici klubova političkih stranaka, zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, kao i drugi dio Komisije, koju čine predsjednik sa potpredsjednicima Doma naroda Parlamenta FBiH i predsjednici Klubova naroda i ostalih u Domu naroda Parlamenta.

Nadležnost

 • razmatra pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • prati usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije sa standardima Evropske unije (u daljem tekstu: EU);
 • uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komisijama i tijelima za saradnju sa evropskim integracijama drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • prati izvršavanja prava i obaveza Federacije proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
 • analizira aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa EU;
 • učestvuje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put;
 • sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i EU;
 • organizuje  prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjuje i sistematski prezentira članovima Komisije informacija u vezi s EU;
 • informacije o korištenju dodijeljenih sredstava EU Bosni i Hercegovini;
 • informacija o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa EU i
 • druga pitanja.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija