15. Januar. 2018.

Na inicijativu Centralne izborne komisije BiH, rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Edin Mušić i podpredsjedavajući  Mladen Bošković i Vesna Švancer te v.d. sekretara Stela Ibrović održali su radni sastanak sa predsjednicom i članovima Centralne izborne komisije BiH, Irenom Hadžiabdić, Ahmetom Šantićem i Vladom Rogićem. Teme razgovora su bile vezane za izborno zakonodavstvo koje zahtijeva parlamentarnu odgovornost, izborne jedinice, finansiranje izbora i finansiranje političkih partija.

Predsjednica Hadžiabdić je upoznala rukovodstvo Predstavničkog doma sa trenutnim stanjem vezanim za izbore koji se u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine.

Preispitivanje izbornih jedinica i broja mandata koji se dodjeljuje svakoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, koje je od izuzetne važnosti, zahtijeva pažljiv i ozbiljan pristup te širu raspravu i angažman stručnjaka iz raznih oblasti sa ciljem izbjegavanja mogućih komplikacija nakon provedenih izbora.

Izborno zakonodavstvo, sa posebnom potrebom usvajanja zakona o finansiranju političkih partija  je takođe potrebno regulisati u narednom periodu.

Predsjednica Hadžiabdić je upoznala prisutne da se raspisivanje parlamentarnih izbora očekuje između 7. i 10. maja 2018. godine što je u skladu sa pozitivnim propisima.