28. Mart. 2018.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Edin Mušić održao je tematski sastanak sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinom Solakom.

Analizirajući rad ove Federalne uprave, direktor Solak prezentirao je predsjedavajućem Mušiću mogućnosti kojima ova uprava raspolaže, materijalne i tehničke kapacitete, nivo obučenosti ljudstva, opremljenost, aktivnosti prema kojima su orijentirani, te planove koji su urađeni za 2018. godinu. Posebna pažnja usmjerena je i na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, koji je Federalna uprave civilne zaštite uputila Vladi FBiH.

Predsjedavajući Mušić i  direktor Solak su se složili kako postoje određene nedorečenosti u zakonskim rješenjima koja na određeni način nisu dovoljno dobro regulirali funkcioniranje i status vatrogasaca u Federaciji. Pored potrebe za ujednačavanjem prava vatrogasaca, postoji potreba i za poboljšanjem uslova rada vatrogasnih jedinica, prvenstveno kroz nabavku bolje opreme, materijalno tehničkih sredstava, novim oblicima specijalističkih obuka, osposobljavanjem ljudstva i sl.

„Rad, funkcionalnost, kao i prisutnost ljudi iz Federalne uprave civilne zaštite u svim ugroženim zonama znatno je unaprijeđen i poboljšan. Direktor Solak je unio posebno energiju i veći stepen profesionalnosti u ukupnom ambijentu njihovog rada. To je primjetno na terenu, a svjedoci smo velike mobilnosti ove uprave i njihovog ljudstva u svim nerećama na području BiH i šire. Kada znamo da im materijalno-tehnički uslovi nisu na potrebnom nivou, to daje posebnu dimenziju i potrebu da se ovim ljudima javno zahvalimo za napor koji ulažu, ugrožavajući i svoje živote“, naglasio je Mušić.

Direktor Solak je naglasio da 200 ljudi kojima upravlja mogu odgovoriti na skoro sve izazove društvenih nepogoda. „Naši ljudi interveniraju na poplave, šumske požare, klizišta, hemijske i biološke incidente, pružaju pomoć iz zraka. Faktički smo u svim kriznim situacijama koji se pojave u društvu. Trudimo se da naši uposlenici imaju kontinuirane obuke, jer je to jedan od načina za usvajanje novih vještina čime bi pravovremeno mogli odogovoriti na sve izazove“, rekao je Solak.

Mušić i Solak su se složili kako je potrebno otvoriti dijalog o temamama koji bi mogle rezultirati poboljšanjem stanja Federalne uprave civilne zaštite.