25. Mart. 2019.

Na osnovu zaključka Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u srijedu, 10. aprila 2019. godine u 10 sati.

 

Za  tematsku sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

S poštovanjem,

 

   PREDSJEDAVAJUĆI
mr.sci. Elvir Karajbić, s.r.