01. Oktobar. 2019.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u saradnji sa partnerskim Odborom za zaštitu okoliša Parlamenta Češke Republike održali su 1.10.2019. godine zajednički sastanak.

U ime češke delegacije prisustvovali su: Dana Balcarová, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša, Marie Penčíková, zamjenica predsjedavajuće, Jaroslav Holík, zamjenik predsjedavajuće, Josef Kott, član Odbora, Soňa Ubović, zamjenica ambasadora, Jana Zelingerové, šefica Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi u BiH, Michaela Frková, pratnja Odbora za okoliš Parlamenta Češke Republike, te Adisa Zuberović, asistentica zamjenice ambasadora. U ime Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam Parlamenta Federacije BiH prisustvovali su zastupnici: Pozder Nasiha, Helez Nijaz, Džubur Ahmed i Rešidat Samer. Sastanku je također prisustvovala gospođa Jasmina Katica, šefica odsjeka za energijsku efikasnost u Ministarstvu prostornog uređenja FBiH.

Predsjednica Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, gospođa Nasiha Pozder, se u svom uvodnom izlaganju zahvalila Odboru za zaštitu okoliša Parlamenta Češke Republike i delegaciji iz Ambasade Češke Republike u Bosni i Hercegovini na posjeti i naglasila važnost saradnje između radnih tijela Parlamenta Federacije BiH sa partnerskim odborima u Evropskoj uniji. Intenzivno se dikutovalo o aktulenim izazovima u Bosni i Hercegovini sa akcentom na strategiju upravljanja otpadom,  problematiku regionalne deponije „Uborak“ u Mostaru, strategije prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, reiciklažu plastičnog otpada i pitanja zaštite okoliša, te njegove bitnosti za turizam.

Predstavnici češke delegacije podijelili su svoja iskustva u vezi sa prethodno navedenim izazovima, te diskutovali rješenja i  zakone koji su usvojeni u češkom parlamentu, a posebno su stavili akcenat na usvajanja legislative „Paket o otpadu“ Europske unije. Također, istakli su bitnost ekološkog obrazovanja mladih, koji su nositelji promjene ekološke svijesti. Ponuđena je i mogućnost posjete odborima Parlamenta Češke Republike u narednom periodu i  nastavak saradnje između odbora.