08. Oktobar. 2019.

Dana 08.10.2019. godine održana je 4. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija). Sjednici je prisustvovalo 6 (šest) članova Komisije, pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Komisija je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrala sljedeće tačku dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona o porezu na dohodak.

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

 1. Prijedlog zakona o porezu na dohodak

Uvodno izlaganje dala je Ekrema Kasum – predstavnica Federalnog ministarstva finansija i  detaljno upoznala prisutne članove Komisije sa Prijedlogom Zakona, nakon čega je uslijedila diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije nakon čega su jednoglasno usvojeni sljedeći zaključci:

 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH poziva predsjedavajućeg Predstavničkog doma da od predlagača Prijedloga zakona o porezu na dohodak zatraži da obrazloži finansijski efekat ovog Prijedloga zakona na jedinice lokalne samouprave i kantone u Federaciji BiH.
 2. Komisija je primila k znanju informaciju da projekcije i analize pokazuju da će prihod Budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave biti smanjen za 6,7% i to kako slijedi po kantonima:
 • Unsko-sanski kanton (USK) 12,5%
 • Posavski kanton (PK) 10,4%
 • Tuzlanski kanton (TK) 11,5%
 • Zeničko-dobojski kanton (ZDK) 11,94%
 • Bosansko-podrinjski kanton (BPK) 20,96%
 • Srednjobosanski kanton (SBK) 13,4%
 • Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) 8,22%
 • Zapadno-hercegovački kanton (ZHK) 10,76%
 • Kanton Sarajevo (KS) 0,01%
 • Kanton 10 (K10) 4,7%.

Za izvjestioca Komisije na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ovaj materijal, određen je Irfan Čengić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Irfan Čengić