01. Novembar. 2019.

Danas se predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović sastao sa predstavnicima medija na neformalnom druženju i kafi s ciljem da se na svojevrstan način obilježi uspostavljanje i jačanje saradnje.

Tom prilikom razgovarano je o tehničkim nedostacima sa kojima se predstavnici medija susreću prilikom praćenja sjednica Predstavničkog doma, te na iniciranje medija predsjedavajući Zaimović je izvijestio da će, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, razmotriti njihove sugestije i preuzeti odgovarajuće korake da se poboljšaju uvjeti boravka predstavnika medija u zgradi Parlamenta Federacije BiH.

Tokom razgovora, predsjedavajući Zaimović je izvijestio da će Predstavnički dom djelovati odgovorno i u duhu transparentnosti i otvorenosti ka građanima i javnosti, te na taj način ostvariti dobru i profesionalnu komunikaciju i suradnju s predstavnicima medija u BiH. 

Imajući u vidu značaj blagovremenog i tačnog informisanja javnosti, predsjedavajući Zaimović se zahvalio predstavnicima medija na odzivu i dosadašnju profesionalnu suradnju, te izrazio uvjerenje da će se ovakva saradnja i profesionalni odnosi nastaviti i u budućnosti.