13. Januar. 2020.

Na osnovu člana 46. a u vezi s članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem 6. sjednicu Komisije za lokalnu samoupravu u ponedjeljak,  13.01.2020. godine u 12,00 sati.   

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali 320/III.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Pregled izvršenja  Budžeta na stavci 6141- Tekući transferi drugim nivoima i fondovima- KANTONI i OPĆINE za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu,
  2. Usvajanje zaključaka za Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH sa fokusom na mjesne zajednice (UNDP projekat),
  3. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Irfan Čengić, s.r.