28. Januar. 2020.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

 

S A Z I V A M

 

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana  u utorak, 28. januara 2020. godine u 11,00 sati.

Za tematsku sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Stanje u oblasti zdravstva sa prijedlogom mjera,
  2. Stanje na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sa posebnim osvrtom na uslove liječenja pacijenata te odlazak velikog broja ljekara specijalista

 

NAPOMENA: Nakon završetka tematske sjednice bit će održana 10. redovna sjednica Predstavničkog doma, za koju će vam naknadno biti dostavljen poziv sa prijedlogom dnevnog reda.

 

S poštovanjem,

                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                                    Mirsad Zaimović