28. Januar. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 11. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati u utorak 28.01.2020. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak,
  4. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
  5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2,
  6. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije  Kreševljakovića 3, sala broj 320/III.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić, s.r.