12. Februar. 2020.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 79. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 9. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 12.2.2020. godine, sa početkom rada u 11.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
  2. Analiza Nacrta Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu;
  3. Analiza Informacije o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2018. godini i planovima gospodarenja šumama za 2019. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali Gradske uprave 320/III.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ahmed Džubur, s. r.