28. Januar. 2020.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović i šef Kluba SDA u Parlamentu Federacije BiH Osman Ćatić, danas su održali sastanak sa predsjednikom Saveza lovačkih organizacija u BiH Muhamedom Hodžićem i potpredsejdnikom Upravnog odbora JLO “Konjic” Dženadinom Podrumom.

Predsjednik Hodžić je informisao Zaimovića i Ćatića o radu i aktuelnom sveukupnom stanju u Savezu lovačkih organizacija u BiH. Na sastanka je poseban akcenat stavljen na zajedničku koordinaciju i elemente unapređenja ove oblasti s ciljem podiznja kvaliteta rada lovstva, lovaca i lovačkih organizacija.

Sagovornici su ovom prilikom razgovarali o zakonodavstvu koje tretira ovu oblasti, te metodama i načinu kako istu poboljšati. Predsjednik Hodžić je izvijestio učesnike sastanka o Zakonu o lovstvu koji se nalazi u prednacrtu i kojim bi se uredila dodjela lovišta, uzgoj, zaštita i korištenje divljači, kataster lovišta, nadzor nad provođenjem zakona, kaznene odredbe i mnoga druga pitanja od značaja za oblast lovstva na teritoriji FBiH.