20. Februar. 2020.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović sastao se danas sa predstavnicima USAID-ovog Projekta asistencije energetskog sektora Makom Kamenicom, direktorom EPA projekta i Elmom Haverić, ekspertom za legislative i regulative.

Na sastanku je predstavljen novi projekat tehničke asistencije i razgovaralo se o učešću predstavnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na Energetskom samitu 2020 u BiH na kojem će se govoriti o izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana za BiH (NECP).

Predsjedavajući Zaimović je izrazio apsolutnu podršku projektu, te naglasio da je Predstavnički dom prepoznao značaj ovog sektora ranijim održavanjem tematske sjednice o temi: “Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH”.

Također, predsjedavajući Zaimović je istakao da će Predstavnički dom podržati svaki projekat od krucijalnog značaja za građane, a naročito reforme energetskog sektora koje mogu biti ključ razvoja BiH.

 

                                                                                       Kabinet predsjedavajućeg Predstavničkog doma

                                                                                                         Parlamenta Federacije BiH