26. Februar. 2020.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisija za jednakopravnost spolova su 26.02.2020. godine održale radni sastanak sa predstavnicima iz Westminsterske fondacije za demokratiju (WFD), programskim menadžerom Ivanom Radojevićem, Azrom Dizdar predstavnicom Westminsterske fondacije za demokratiju BiH, te eksperticama angažiranim od strane WFD za  post-legislativno izvještavanje Majdom Halilović i Maidom Ćehajić – Čampara

Westimsterska fondacija za demokratiju daje podršku Komisiji za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisiji za jednakopravnost spolova  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u jačanju procesa post-legislativnog nadzora nad zakonom, te je saradnja i uključenost u Projektu post-legislativnog nadzora  u toku od Oktobra 2019. godine.

Na sastanku je predstavljen dosadašnji uspjeh Projekta u kojem je uključeno osam parlamenata iz država regiona Zapadnog Balkana. Također, razmotreni su naredni koraci Projekta i dogovorena buduća saradnja u cilju jačnja nadzora nad  zakonom.

Komisija za zaštitu ljudskih sloboda i Komisija za jednakopravnost spolova su predstavile svoj dosadašnji angažman, te još jednom potvrdile svoju uključenost u projektu Westminsterske fondacije za demokratiju.