23. April. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 14. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati putem online platforme u srijedu, 23.04.2020. godine, sa početkom u 9.30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,
  4. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – hitni postupak,
  5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za hitni Projekat za Covid-19 za Bosnu i Hercegovinu i
  6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u okviru instrumenta za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Sjednica će se održati putem online platforme.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić, s.r.