22. April. 2020.

Dana 22.04.2020. godine održana je 8. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija) putem online platforme.

Sjednici je prisustvovalo sedam članova Komisije, i to:

 

 1. Irfan Čengić – predsjednik Komisije
 2. Osman Ćatić – zamjenik predsjednika Komisije
 3. Eldin Vrače – član
 4. Faika Mujanović – Glamočanin – članica
 5. Salko Zildžić – član
 6. Ante Baković – član
 7. Tahir Nuhić – član.

 

Također, sjednici Komisije je prisustvovala i Vesna Travljanin – direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Sjednici Komisije nisu prisustvovali sljedeći članovi:

 

 1. Zeid Mujić
 2. Amela Kuskunović
 3. Melika Mahmutbegović
 4. Hasan Muratović.

 

Prisustvom dovoljnog broja članova na online sjednici Komisije ispunjeni su uslovi za punovažan rad u pogledu kvoruma i odlučivanja.

Predsjednik Komisije je predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen, a koji glasi:

 

 1. Zaključci i Zahtjevi sa sjednice Predsjedništva SOGFBiH – URGENTNO.

 

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

 1. Zaključci i Zahtjevi sa sjednice Predsjedništva SOGFBiH - URGENTNO

 

Predsjednik Komisije Irfan čengić je upoznao prisutne članove Komisije sa predloženom tačkom dnevnog reda, nakon čega je uvodno izlaganje i obrazloženje dala  Vesna Travljanin u svojstvu direktorice Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali prisutni članovi Komisije, te iznijeli veoma konkretne prijedloge i primjedbe, te na koncu diskusije jednoglasno su podržali i usvojili zaključke, a koje upućuju Vladi Federacije BiH na dužnu pažnju i izjašnjenje, a zaključci glase:

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da razmotri zahtjeve Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine prilikom amandmanske procedure na Rebalans Budžeta za 2020. godinu i  prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da amandmanski izmjeni Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, u smjeru da se prenamijenjena namjenska sredstva koriste isključivo za namjene saniranja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenja stanja nesreće.
 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH naglašava da su Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine propisali rok trajanja mandata organa u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da kao radno tijelo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ne možemo se izjašnjavati o inicijativi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH poziva da se u Odluku o prihvatanju sredstava od MMF-a uvrsti kriterij raspodjele prema broju stanovnika u kantonima i lokalnim samoupravama i broju zaposlenih u realnom sektoru, dok 20% sredstava može biti dodijeljeno za pomoć kantonima i lokalnim samoupravama koje ne mogu ispunjavati propisane obaveze i dužnosti.

 

Za izvjestioca Komisije na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  zadužuje se predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu Irfan Čengić.

 

                                                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                     Irfan Čengić,s.r.