17. Juni. 2020.

Obavještavam Vas da će 12. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je bila zakazana za 25.03.2020. godine, biti održana u utorak, 23.06.2020. godine, u 12:00 putem Cisco Webex platforme, a link za live prenos će biti objavljen na početku sjednice.

Za 12. redovnu sjednicu predložen je sljedeći :

 

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH - skraćeni postupak,
 2.   Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH - skraćeni postupak,
 3.   Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu - skraćeni postupak,
 4.  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 5.  Nacrt Zakona o provođenju odluka sudova,
 6.  Nacrt Zakona o likvidacijskom postupku,
 7. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 8.  a) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE ,,Gradina" gospodarskom društvu VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad,

 b) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE BALJCI gospodarskom društvu,,TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad,

 c) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE PAKLINE 2 gospodarskom društvu KAMEN -DENT d.o.o. Mostar,

d) Informacija Federarnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE ,,Orlovača" gospodarskom društvu HB WIND d.o.o. Livno,

e) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE ,,Ivovik" gospodarskom društvu VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo,

 1. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih prometnica Sarajevo
 2. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu,
 3.  Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2019. godinu,
 4. a) Izvještaj o radu za 2016. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

b) Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

c) Izvještaj o radu za 2018. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

 1. a) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine,

 b) Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje januar- decembar 2019. godine,

 1.  Izbori i imenovanja

 

Sa poštovanjem,

                                                                                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FBiH

                                                                            Mirsad Zaimović