19. Juni. 2020.

 

Na osnovu člana 49.a. u vezi sa članom 71. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem sedmu (VII) sjednicu Odbora za prostorno uređenje,stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam u ponedjeljak, 22.06.2019. sa početkom u 12:00. Sjednica će se održati putem ZOOM aplikacije.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

4. Prijava protuzakonitog postupanja izvršnog organa vlasti od strane  Udruženja “Aarhus centar u BiH”

5. Deklaracija o zaštiti rijeka u FBiH

6. Razno

 

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA

Nasiha Pozder