16. Juli. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 16. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati putem cisco-webex online platforme u ponedjeljak, 27.07.2020. godine, sa početkom u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), predlagač: Komisija za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima – hitni postupak,
  2. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda  

    za transfuzijsku medicinu FBiH za 2018. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda 

    za transfuzijsku medicinu FBiH za 2019. godinu,

c) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda 

    za transfuzijsku medicinu FBiH za 2020. godinu,

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc – središnji dio,
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje,
  3. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica  na dan

    05.12.2018. godine,

b) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija 

    24.09.2019. – 3Y-30 mil.),

c) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija 

    28.05.2019. – 7Y-30 mil.),

d) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (10Y) obveznica,

e) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (7Y)  obveznica na dan

    12.05.2020. godine,

f) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (15Y)  obveznica na dan

   09.06.2020. godine,

g) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y)  obveznica na dan 

    23.06.2020. godine,

  1. Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o realizaciji zaključaka V. broj 1276/2018 (Instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet Federacije BiH),
  2. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.12.2018. godine,

b) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 19.05.2020. godine.

Sjednica će se održati putem cisco-webex  online platforme.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić