21. Juli. 2020.

Na osnovu člana 49., a u vezi sa članom 71. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem osmu (8.) sjednicu Odbora za prostorno uređenje,stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam u ponedjeljak, 27.07.2020. sa početkom u 10:00. Sjednica će se održati  online putem Cisco Webex platforme. Za 8. sjednicu Odbora predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije,
  3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc – središnji dio,
  4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje,
  5. Informacija po inicijativi za nastavak rada i poslovanja "Global Ispat Koksna industrija" Lukavac,
  6. Razno.

NAPOMENA: Za ovlaštene prdlagače održavanje sjednice će biti obezbjeđeno u Ovalnoj sali u zgradi Parlamenta FBiH u 10:00. Ukoliko predlagač bude fizički spriječen prisustvovati sjednici Odbora, prisustvovati se može i online putem Cisco Webex platforme.