27. Juli. 2020.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) održala je danas u zgradi Parlamenta 9. sjednicu na kojoj je razmatrala pitanja iz svog djelokruga rada i donijela sljedeće zaključke:

Komisija je podržla usvajanje Izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim je omogućeno održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru.

Komisija je također podržala i prijedlog Odluke o pristupanju i izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije. 

Na današnjoj sjednici Komisije nije se pojavio predstavnik Federalnog ministarstva finansija, zbog čega Komisija upućuje protest mnistarstvu zbog neprofesionalnog odnosa prema parlamentarnoj komisiji. 

Članovi Komisije su prihvatili dokument "Socioekonomski pokazatelji po općinama u 2019. godinu", te izrazili podršku radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja na pripremi ovog dokumenta. 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma prihvatila je informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2019. godine.

Komisija je poslala prijedlog zaključka prema Predstavničkom domu po kojem se traži od općina i gradova da dostave izvještaje o utrošku sredstava za vrijeme stanja nesreće od 16.03. do 30.05.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine smatra da je potrebno izvršiti izmjenu ustavnog i zakonskog  okvira za djelovanje jednica lokalne samouprave, te da do nužnih izmjena Parlament FBiH ne donosi zakone o proglašenju gradova zbog mogućih problema u funkcionisanju tih jedinica lokalne samouprave izazvanih neusklađenosti Ustava i zakona.