12. Oktobar. 2020.

Na osnovu člana 59. tačka 3.a. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 69/07), sazivam 4. sjednicu Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će se održati u ponedjeljak, 12.10.2020. godine sa početkom u 13:00 sati.

Sjednica će biti održana u amfitetaru Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića.

 

Za 4. sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. 2. i 3. sjednice Komisije za evropske integracije PD PF BiH
  2. Predstavljanje informacija o prioritetima iz Analitičkog izvještaja i realizaciji mjera iz Akcionog plana - izvjestioci: predstavnici Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije BiH
  3. Održavanje 11. sjednice Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH
  4. Ostala pitanja

 

Molim Vas da Vaš eventualni izostanak sa sjednice Komisije pravovremeno najavite savjetnici za evropske integracije, gđi Elviri Haboti na broj telefona: 033 263-585/586, mob: 061/212-284 ili mail adresu: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

       Mirsad Zaimović