PREDSJEDNIK

Ismet Osmanović

ZAMJENIK

Dario Knezović

ČLANOVI

Senaid Begić
Ned
žad Šećić
Nermin Muzur
Kokić-Hinović Adisa
Sabina Ćudić

Feliks Vidović

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Benjamina Londrc
Aida Zeković
Boris Barun
 

KONTAKT

Sekretar Ustavne komisije
Prof.dr. Sead Dizdarević
Tel: +387 33 226-655; 225-321

 

Nadležnost

  • prati ostvarivanje Ustava Federacije; 
  • razmatra pitanja od značaja za daljnji razvoj i izgradnju ustavnog sistema i inicira usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u društvenim odnosima; 
  • proučava i obrađuje inicijative i prijedloge za promjenu Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine i o njima daje mišljenje; 
  • stara se o sprovođenju javne rasprave i izvještava Predstavnički dom o rezultatima javne rasprave; 
  • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Federacije; 
  • prati izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine i usaglašenost Ustava Federacije sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
  • razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i promjene Ustava Federacije i o tome obavještava Predstavnički dom.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija