PREDSJEDNIK

Albin Muslić

ZAMJENIK

Аnkica Kolar-Jurčević

ČLANOVI

Husein Topčagić
Hasan Muratović
Dženana Hodžić
Miralem Galijašević

Delfa Dejanović


Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Jasenko Osmić
Adna Hanić-Zalihić
Daniel Babić

KONTAKT

Sekretar Zakonodavno-pravne komisije
 

 

Nadležnost

  • razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Predstavnički dom u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Federacije i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima Predstavničkom domu; 
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje donosi Predstavnički dom; 
  • razmatra, na zahtjev Predstavničkog doma, opšte akte organizacija i zajednica na koje Predstavnički dom daje potvrdu, odnosno saglasnost sa stanovišta usklađenosti sa Ustavom Federacije i zakonom i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima; 
  • utvrđuje prečišćene tekstove zakona, drugih propisa i opštih akata Predstavničkog doma ako je za to ovlašćena; 
  • učestvuje u pripremanju programa rada zakonodavne djelatnosti Predstavničkog doma i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom. 

Prijedlozi Komisije koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i opštih akata unose se u njen izvještaj i smatraju se amandmanima.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija