Sjednica je počela u 11.31.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Zlatko Ercegović, Amor Mašović, Bahrudin Šarić, Ivan Boban, Sanela Klarić, Elzina Pirić, Husein Topčagić, Azmir Husić, Safer Demirović, Goran Opsenica i Faika Mujanović- Glamočanin.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je obavijestio Dom da su zastupnici Zlatko Ercegović, Mile Atlagić, Meliha Bijedić, Nedžad Šećić i Hasan Muratović istupili iz Kluba zastupnika SDP, te će ubuduće nastupati nao nezavisni zastupnici.

Zapisnici Konstituirajuće, 2. i 3. vanredne sjednice usvojeni su bez primjedbi.

U ime klubova zastupnika Naše stranke i SDP, zatražena je pauza 15 minuta.

Pauza

Nakon pauze prešlo se na izmjene i dopune dnevnog reda.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda učestvovali su: Mirsad Zaimović, Senaid Begić, Irfan Čengić, Salmir Kaplan, Hasan Muratović, Tahir Nuhić i Albin Muslić.

Prijedlog Irfana Čengića da se u dnevni red uvrsti tačka – Nacrt Zakona o finansiranju sportskih reprezentacija nije usvojen (30 glasova za, 17 glasova protiv i uz 21 uzdržani glas).

Prijedlog Melike Mahmutbegović da se u dnevni red uvrsti tačka  - Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode usvojen je sa 58 glasova za, jednim glasom protiv i uz devet uzdržanih glasova.

Mirsad Čamdžić predložio je da se u dnevni red uvrsti tačka – Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu a što nije usvojeno (24 glasa za, 27 glasova protiv i uz 16 uzdržanih glasova).

            Senaid Begić i  Tahir Nuhić u ime klubova  zastupnika SDP i A-SDA predložili su da se sa dnevnog reda skine tačka – Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, a što nije usvojeno (26 glasova za, 24 glasa protiv i uz 19 uzdržanih glasova).

Prijedlog da se Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 63 glasa za, sedam glasova protiv i uz jedan uzdržani glas.

 

            Sa 63 glasa za, 12 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije  BiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH,
 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o vodama,
 6. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH,
 7. Nacrta Zakona o zaštiti zraka,
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,
 10. Nacrt Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH,
 11. Programa rada Vlade Federacije BiH  za 2019. goidnu,
 12. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,
 13. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne  industrije Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,
 14. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora  Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,
 15. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2017. godine,

b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.- 31.12.2017. godine,

c) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2018. godine,

e) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. - 30.06.2019. godine,

     16. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije

           BiH za 2018. godinu,

     17. Analitički izvještaj o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  za 2018. godinu,

     18. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog  osiguranja  i reosiguranja

           Federacije BiH  za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog

           plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),

     19. Izvještaj o radu za 2018. godinu:

           a) Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin,

           b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,

           c) Zavoda za zbrinjavanje mentalno  invalidne djece i omladine – Pazarić,

           d) Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvještajem o

               finansijskom poslovanju  za 2018. godinu,

          e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

     20. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo  Federacije BiH za 2018. godinu, sa

           Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH  sa stanjem na dan

           31.12.2018. godine  i Izvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem  Federacije

           BiH,

     21. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu Koncerna JP

           Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, sa pregledom rezultata u periodu 2009.-2017.

           godina i Analiza upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009.-2017.

           godina,

    22. Izbori i imenovanja.

 

Predsjedavajući je predložio, a što je sa 56 glasova za, 10 glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova usvojeno, da se o svim tačkama dnevnoga reda sjednice izjašnjava nakon diskusija.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,

 

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je Sanjin Pečarac.

Prije otvaranja pretresa, potpredsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 56 glasova za, 11 glasova protiv i uz jedan uzdržani glas usvojeno.

U raspravi su učestvovali: Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Meliha Bijedić, Mujo Hasić, Hajrudin Žilić, Damir Mašić, Husein Rošić, te predstavnik Ministarstva.

 

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije  BiH – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Hanka Mušinbegović, pomoćnica federalnog ministra prostornog uređenja.

Prije otvaranja pretresa, potpredsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 50 glasova za, sedam glasova protiv i uz tri uzdržana glasa usvojeno.

U raspravi su učestvovali: Miomirka Melank i Hasan Muratović.

 

 1. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Zukić.

Predstavnik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić dao je obrazloženje.

U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Osman Ćatić, Ahmed Džubur, Miomirka Melank, Nedžad Šećić, Senaid Begić, Nihad Čolpa, i ministar Zukić.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o vodama,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Hazima Hadžović, pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprovrede i šumarstva.

U raspravi su učestvovali: Albin Muslić, Adia Kokić-Hinović, Alma Kratina, Mira Grgić, Hasan Muratović, Osman Ćatić i Nijaz Helez.

 

 

 1. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovala Alma Kratina.

 

 1. Nacrt Zakona o zaštiti zraka

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Senaid Begić i Alma Kratina.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Nacrt Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu,

 

Program rada dostavila je Vlada Federacije BiH.

Program rada razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

U raspravi su učestvovali: Mirsad Čamdžić, Damir Mašić, Irfan Čengić, Dževad Adžem, Mara Đukić, Jasmina Zubić, Mirvet Beganović i Miomirka Melank.

 

 1. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,

 

Prijedlog Akcionog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Akcionog plana razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,

 

Prijedlog Akcionog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Akcionog plana razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovao Nijaz Helez.

 

 1. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,

 

Prijedlog Akcionog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Akcionog plana razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

Predsjedavajući je prekinuo rad sjednice u 15.38.

 

* * *

 

NASTAVAK 4. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARALMENTA FEDERACIJE BIH, održane 11.09.2019. godine

 

 

Sjednica je počela u 11.31.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Zlatko Ercegović, Amor Mašović, Bahrudin Šarić, Ivan Boban, Sanela Klarić,  Husein Topčagić, Goran Opsenica

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

 1. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za   upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2017. godine,

b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.- 31.12.2017. godine,

c) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2018. godine,

e) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. - 30.06.2019. godine,

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Predstavnik Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo dao je dodatno obrazloženje.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su učestvovali: Sanela Prašović Gadžo, Irfan Čengić, i direkotor Federalne agencije.

 

 1. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije  BiH za 2018. godinu,

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 

 

 

 1. Analitički izvještaj o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu,

 

       Analitički izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Analitički izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH obrazlagao je Alija Aljović.

 U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Mirsad Čamdžić, Jasmina Zubić, Alma Kratina, Nijaz Helez, Eldar Čomor, Hasan Muratović i Sabina Ćudić.

 

 1.  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovao Senaid Begić.

 

19. Izvještaj o radu za 2018. godinu:

           a) Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin,

           b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,

           c) Zavoda za zbrinjavanje mentalno  invalidne djece i omladine – Pazarić,

           d) Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvještajem o

               finansijskom poslovanju  za 2018. godinu,

          e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

 

 

 1. Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin;

 

        Materijale su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

        U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići;

Matarijale su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

         U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno  invalidne djece i omladine – Pazarić;

Matarijale su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Mira Grgić i Kenela Zuko.

 

 1. Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvještajem o finansijskom poslovanju  za 2018. godinu;

 

Materijale su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovala Jasmina Zubić.

 

 1. Izvještaj o radu za 2018. godinu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški;

 

Materijele su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

Na kraju diskusija Domu se obratio direktor Zavoda Pazarić Redžep Salić.

Predsjedavajući Zaimović predložio je da se u toku pauze sastane nadležno radno tijelo i predloži zaključke.

 

 

 1. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH  sa stanjem na

           dan 31.12.2018. godine  i Izvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem

           Federacije BiH,

 

Izvještaj o radu dostavila je Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Agencije za bankarstvo dodatno obrazloženje dao je Jasmin Mahmuzić.

U raspravi su učestvovali: Hajrudin Žilić, Irfan Čengić, Senaid Begić, Jasmina Zubić, i direktor Agencije.

 

Pauza do 13.00.

 

Nakon pauze rad se nastavio po  21. tački dnevnog reda.

 

 1. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu Koncerna JP

            Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, sa pregledom rezultata u periodu 2009.-2017.

            godina i Analiza upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009.-

            2017. godina,

 

Ispred Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije obrazlagao je Amir Haličević.

U ime  JP Elektroprovrede BiH  obrazlagao je Emir Aganović, te upriličio prezentaciju.

U ime Vlade Federacije BiH obrazlagao je premijer Fadil Novalić.

U ime Odbora za energetiku, rudarstva i industriju obrazlagao je Safer Demirović.

U raspravi su učestvovali: Samer Rešidat, Safer Demirović, Alma Kratina, Miomirka Melank, Senaid Begić, Elzina Pirić, Eldin Vrače, Nermin Muzur, Irfan Čengić, Suad Kaknjo, Nihad Čolpa, Sabina Ćudić, Dževad Adžem, Mirvet Beganović, Goran Akšamija i Hasan Muratović.

Ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obratio se Stipo Buljan i odgovorio na neka pitanja.

 

 1. Izbori i imenovanja

 

Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj sjednici (24.06.2019.) razmatrala: Prijedlog Odluke o sastavu Komisije za Evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika i pojednih članova u određenim radnim tijelima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

 

Data je pauza.

 

Nakon pauze prešlo se na glasanje o tačkama dnevnog reda.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,

 

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

 

 

 1. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,

 

Sa 64 glasa za, 11 glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima.

 

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije  BiH – skraćeni postupak,

 

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije  BiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH,

 

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja sa 53 glasa za, 17 glasova protiv i uz četiri uzdržana galsa, usvojen je Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o vodama,

 

Sa 63 glasa za, pet glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana;

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH,

 

Sa 64 glasa za, tri glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana;

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o zaštiti zraka

 

Sa 64 glasa za, četiri glasa protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o zaštiti zraka, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana;

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

 

Sa 61 glasom za, četiri glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

      Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

      prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će

      biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,

 

Sa 60 glasova za, tri glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,

te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

      Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

      prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će

  biti dostavljene u pisanom obliku

 

 

 1. Nacrt Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH,

 

Sa 60 glasova za, tri glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

      Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

      prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će

  biti dostavljene u pisanom obliku

 

 1. Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu

 

Sa 54 glasa za, 18 glasova protiv i uz tri uzdražana glasa, prihvaćen je  Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,

 

Sa 65 glasova za, četiri glasa protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Usvaja se Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala FBiH za period 2018. – 2025.,

Zadužuje se Vlada FBiH da prati realizaciju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala FBiH, za period 2018. - 2025. godine i po potrebi izvještava Parlament FBiH,

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja

 

 1. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,

 

Sa 65 glasova za, četiri glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

  

Z A K LJ U Č A K

 

Usvaja se Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2018. – 2025.,

Zadužuje se Vlada FBiH da prati realizaciju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije FBiH, za period 2018. - 2025. godine i po potrebi izvještava Parlament FBiH,

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 1. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalno i elektro sektora  Federacije BiH za period 2018.-2025. godina,

 

Sa 60 glasova za, četiri glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

  

Z A K LJ U Č A K

 

Usvaja se Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2018. – 2025.,

Zadužuje se Vlada FBiH da prati realizaciju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH, za period 2018. - 2025. godine i po potrebi izvještava Parlament FBiH,

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 1. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2017. godine,

b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.- 31.12.2017. godine,

c) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2018. godine,

e) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. - 30.06.2019. godine,

 

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 30 glasova za, 10 glasova protiv i uz 33 uzdržana glasa nije usvojen a)  Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2017. godine.

Sa 32 glasa za, 10 glasova protiv i uz 23 uzdržana glasa nije usvojen b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.- 31.12.2017. godine,

Sa 30 glasova za,  12 glasova protiv i uz 21 uzdržani glas nije usvojen c)  Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2018. godine,

Sa 34 glasa za, 15 glasova protiv i uz 22 uzdržana glas nije usvojen d) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2018. godine,

Sa 33 glasa za, 17 glasova protiv i 17 uzdržanih glasova nije usvojen e) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. - 30.06.2019. godine.

 

 1. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije  BIH za 2018. godinu,

 

Sa 54 glasa za, 15 glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa prihvaćen je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije  BIH za 2018. godinu.

 

 1. Analitički izvještaj o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  za 2018. godinu,

 

Analitički izvještaj o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  za 2018. godinu, nije prihvaćen (46 glasova za 18 glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova).

 

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog  osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijkog plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),

 

Sa  59 glasova za, 10 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, prihvaćen je  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog  osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijkog plana  Federalnog fonda solidarnsoti za 2018. godinu (Anex I),

 

       19.  Izvještaj o radu za 2018. godinu:

           a) Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin,

           b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,

           c) Zavoda z azbrinjavanje maentalno  invalidne djece i omaldine – Pazarić,

           d) Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvještajem o

               finansijskom poslovanju  za 2018. godinu,

           e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin (48 glasova za, devet glasova protiv i13 uzdržanih glasova)

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih osoba  – Bakovići ( 43 glasa za, 11 glasova protiv i  17 uzdržanih glasova)

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidne djece i omaldine Pazarić  (dva glasa za, 58  glasova protiv i 11 uzdržanih glasova)

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo (38 glasova za, 17 glasova protiv i14 uzdržanih glasova).

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BIH nije prihvatio Izvještaj o radu za 2018. godinu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški (37 glasova za, 15 glasova protiv i uz 17 uzdržanih glasova).

Odbor za rad i socijalnu zaštitu predložio je zaključke.

Sa 52 glasa za, 13 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da ponovo razmotri izvještaje o radu za 2018. godinu:

 1. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin,
 2. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,
 3. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić,
 4. Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018.,
 5. Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

te da sa nalazima Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva i Ureda za reviziju institucija Federacije BiH podnese Izvještaj Predstavničkom domu Parlamenta FBiH  u roku od 60 dana.

Zadužuje se Vlada FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija da Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić izdvoji neophodna interventna finansijska sredstva za sezonu grijanja 2019.-2020. godina.

Zadužuje se Federalno minstarstvo rada i socijalne politike da organizuje zajedničku radnu posjetu Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

 

 1. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo  Federacije BiH za 2018. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH  sa stanjem na

           dan 31.12.2018. godine  i Izvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem

           Federacije BiH,

 

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH  sa stanjem na dan 31.12.2018. godine  i Izvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH, ( 44 glasa za, 11 glasova protiv i uz 17 uzdržanih glasova).

 

 1. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu Koncerna JP

            Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, sa pregledom rezultata u periodu 2009.-2017.

            godina i Analiza upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009.-

            2017. godina,

 

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom prima k zanju Informaciju od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa pregledom rezultata u periodu 2009.-2017. godina i Analizu upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009.-2017. godina,

Zadužuje se Vlada FBiH da aktivnije pristupi prestrukturiranju elektroenergetskog sektora i ZD rudnika uglja, uključujući i postojeću organizaciju Koncerna u cilju da dugoročni poslovni planovi i razvoj rudnika budu u vezi  sa potrebama termoelektrana, ostale industrije i potreba tržišta i o tome jednom godišnje izvijesti Parlament FBiH,

Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo da izvrši analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje za svaki rudnik uvažavajući  tržište i tehno-ekonomsku opravdanost  održivosti eksploatacije uglja u pojedinim pogonima rudnika (ekonomsko-finansijska, tehničko-tehnološka, socijalna i sigurnosna), te da na temelju toga predloži donošenje potrebnih odluka o dinamici zatvaranja neodrživih pogona kao i pokretanja kapitalnih ulaganja za nove kapacitete i nastavak planiranih investicijskih ulaganja,

Analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje za rudnike potrebno je završiti najkasnije  do 31.12.2019. godine uz prijedlog za zatvaranje neodrživih rudarskih pogona, potrebno je planirati zbrinjavanje rudnika istih pogona (premještanje u druge pogone, uplata PIO i penzionisanje, otpremnine itd.),

Obavezuje se Vlada FBiH, Elektroprivreda BIH i uprave rudnika da sagledaju mogućnost korekcije cijena uglja prema rudnicima formirane od strane  Elektroprivrede BiH,

Obzirom da aktuelni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika prestaje važiti 11.09.2019. godine, Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva socijalne partnere da započnu pregovarački proces usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora. 

 

 1. Izbori i imenovanja

 

Prijedlog Odluke o sastavu Komisije za evropske integracije kako je predložila Komisija za izbor i imenovanje, gdje sastav Komisije za evropske integracije čine: predsjedavajući, dva potpredsjedavajuća i članovi kolegija, odnosno predsjednici klubova političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH,  usvojen je sa 66 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Prijedlog Odluke o razrješenju  i izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika  i pojedinih članova u određenim radnim tijelima  Predstavničkog doma, gdje se  iz reda javnih naučnih i kulturnih radnika umjesto Zorana Mikulića, bira Adna Hanić Zalihić, usvojen je sa 67 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Prijedlog Odluke o razrješenju  i izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika  i pojedinih članova u određenim radnim tijelima  Predstavničkog doma, gdje se razrješava dužnosti člana u Ustavnoj komisiji  Feliks Vidović, a  imenuje Ankica Kolar-Jurčević,  razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika u Zakonodavno-pravnoj komisiji Feliks Vidović, a imenuje Ankica Kolar- Jurčević, razrješava se dužnosti  člana u Mandatno imunitetnoj komisiji Feliks Vidović, a imenuje Ankica Kolar –Jurčević,  razrješava se dužnosti člana u Odboru za pravdu i opću upravu  Feliks Vidović, a imenuje Ankica Kolar -Jurčević, usvojena je sa 65 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 4. redovne sjednice u 17.43.

 

 

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                 PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                    PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                              Mirsad Zaimović

 

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica