04. Novembar. 2021.

Obavještavamo javnost da će se u ponedjeljak, 15.11.2021. godine u 11:00 sati održati Javna rasprava na temu: Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, predlagači: Sanela Klarić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Naglašavamo činjenicu da se radi o zakonskom rješenju od društvenog značaja, a ujedno i predstavlja usklađivanje sa postojećim Zakonom o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07, 4/10 i 7/13) stoga pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi.

Javna rasprava će se održati u Amfiteatru Parlamenta Federacije BiH (Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3).

Svoje komentare, sugestije, prijedloge i primjedbe na tekst Nacrta ovog zakona možete uputiti na e-mail adresu: aida.pokrklic@parlamentfbih.gov.ba.

Takođe Vas molimo da potvrdite Vaš dolazak na javnu raspravu na broj telefona: 033/220-584 ili na e-mail adresu: aida.pokrklic@parlamentfbih.gov.ba do 12.11.2021. godine.

 

Napomena: Obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera.