03. Novembar. 2021.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović primio je u posjetu rezidentnu koordinatoricu Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Macdonald sa saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o saradnji Ujedinjenih nacija sa predstavnicima vlasti u Federaciji BiH, koja je obostrano ocijenjena uspješnom. Poseban akcenat stavljen je na Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH koji je usvojen od Vlade Federacije, a prethodno i od Vijeća ministara BiH kojim se država BiH zajedno sa 192 države članice Ujedinjenih nacija obavezala da će provesti Agendu 2030. za održili razvoj.

Koordinatorica Macdonald je ovom prilikom predstavila Globalne ciljeve održivog povratka gdje je posebna pažnja posvećena ekonomskim temama, pitanjima zaštite okoliša s naglaskom na korištenje takozvane zelene energije, održivoj potrošnji i proizvodnji, zaštiti klime te realnim mogućnostima unapređenja stanja u ovoj oblasti.

Predsjedavajući Zaimović se zahvalio sagovornicima na inicijativi za održavanjem sastanaka na kojem se inicirao razgovor o znatno važnim temama za našu državu BiH, izrazio apsolutnu podršku za svaki projekat ili Okvir koji će definirati razvojne pravce s ciljem snažnijeg doprinosa stvaranju boljeg društva i budućnosti gdje su ljudi, prosperitet i briga za okoliš u središtu bolje i zajedničke budućnosti. Tom prilikom je podsjetio da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio Strategiju razvoja Federacije 2021-2027. koja je također bila tema sastanka.

Sastanku na kojem su prisustvovali i ekonomski savjetnik rezidentne koordinatorice UN-a BiH Damir Šaljić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje Nijaz Avdukić, Aida Laković – Hošo i Emir Avdukić ispred Projektnog tima SDG (UNDP), dogovoreni su i strateški pravci djelovanja buduće saradnje obje institucije.

                                                       Kabinet predsjedavajućeg

Predstavničkog doma Parlamenta FBiH