PREDSJEDNIK

Asim Kamber

ZAMJENIK

Jasmina Zubić

ČLANOVI

Mustafa Hrvić
Safer Demirović
Elvir Karajbić
Azra Hadžić-Bećirspahić
Ismet Osmanović
Zukić Ibrahim 
Stanko Musa

Ankica Kolar-Jurčević
Marijan Klaić

 

KONTAKT

Sekretar Mandatno-imunitetske komisije

Bernarda Šimunović
Tel: +387 33 212-519; 219-190

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Mandatno-imunitetska komisija: razmatra pitanja u vezi sa primjenom imuniteta poslanika u Predstavničkom domu; obavještava Predstavnički dom o slučajevima koji povlače prestanak mandata poslanika; obavlja poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata poslanika koji su naknadno izabrani. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija