PREDSJEDNICA

Samira Begić

ZAMJENICA

Mara Đukić

ČLANOVI

Nihad Čolpa
Amela Kuskunović
Irfan Čengić
Sanela Prašović-Gadžo
Jasminka Ibrišimović
Denijal Tulumović
Dario Knezović
Mijo Krešić

Alma Kratina          

KONTAKT

Sekretar Etičke komisija
Danka Bevanda
Tel: +387 33 222-474; 219-190,
lokal 111

 

Nadležnost

Etička komisija je zadužena za implementaciju Kodeksa ponašanja, a vrši i praćenje rada, nadzor ponašanja izabranih zvaničnika i rješavanje prijava u vezi sa kršenjem odredaba Kodeksa.

Svi građani imaju pravo i dužnost podnositi prijave Etičkoj komisiji za sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja.
Komisija razmatra prijave i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijava i nakon toga odlučuje da li postoji povreda neke od odredaba Kodeksa ponašanja.

Ako ocijeni da je od strane izabranog zvaničnika učinjena povreda neke od odredaba Kodeksa, Komisija će dati svoje mišljenje, predložiti mjeru i o tome izvijestiti Predstavnički dom. Predstavnički dom usvaja i izriče mjeru.
Komisija ima sedam članova.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija