PREDSJEDNIK

Tahir Nuhić

ZAMJENIK

Elmedin Voloder

ČLANOVI

Bahrudin Šarić
Nasiha Pozder
Ivan Boban
Zlatko Ercegović
Adin Huremović
Mirsad Zaimović
Adnan Efendić
Marijan Klaić

KONTAKT

Sekretar Odbora za promet i komunikacije
 

 

Nadležnost

Odbor za promet i komunikacije razmatra: politiku i programe obnove i razvoja Federacije u oblasti prometa i komunikacija, utvrđivanje politike i mjera za njenu realizaciju u oblasti prometa i komunikacija, zakone i druge propise iz nadležnosti Parlamenta Federacije u oblasti prometa i komunikacija i druga pitanja iz ove oblasti, a koja su u nadležnosti Parlamenta Federacije. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija