PREDSJEDNIK

Ivica Pavković

ZAMJENIK

Senad Mašetić

ČLANOVI

Jasmina Zubić
Nijaz Helez
Samir Kaplan
Belma Pojskić
Mijo Krešić
Mirvet Beganović
Luka Faletar

KONTAKT

Sekretar Odbora za
denacionalizaciju i privatizaciju

 

 

Nadležnost

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju: razmatra inicijative, odnosno zahtjeve građana, njihovih udruženja i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju prinudno prenesene imovine u državnu, odnosno društvenu i vojnu nacionalizacijom stambenih i poslovnih zgrada i prostorija, određenim oblicima konfiskacije i drugim vidovima prinudnog prenošenja nekretnina u državnu, odnosno društvenu svojinu; razmatra akte koje Predstavnički dom donosi iz oblasti privatizacije, prati i analizira sprovođenje procesa privatizacije, predlaže Predstavničkom domu mjere i akte iz oblasti denacionalizacije i privatizacije, te razmatra i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija