PREDSJEDNIK

Adžem Dževad

ZAMJENIK

Irfan Durić

ČLANOVI

Azmir Husić
Miomirka Melank
Dženana Hodžić
Zlatko Ercegović
Meliha Bijedić
Faika Mujanović-Glamočanin
Rahim Gadžić
Zuko Kenela
Dario Knezović

 

KONTAKT

Sekretar Odbora za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport

 

 

Nadležnost

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport razmatra pitanja: o sistemu vaspitanja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture; o bibliotečkoj djelatnosti; o filmskoj djelatnosti; o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; o načelima organizacije naučno- istraživačke djelatnosti; o planiranju i programima razvoja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija