PREDSJEDNIK

 

ZAMJENIK

Šemsudin Kavazović

ČLANOVI

Hajrudin Žilić
Mustafa Hrvić
Hasan Muratović

Denijal Tulumović
Asim Sarajlić
Goran Akšamija
Marijan Klaić
Boris Marjanović

Boro Krišto
 

KONTAKT

Sekretar Odbora za boračka i
invalidska pitanja

-

 

Nadležnost

Odbor za boračka i invalidska pitanja razmatra pitanja: položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica šehida, odnosno poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija