PREDSJEDNIK

Ahmed Džubur

ZAMJENIK

Sanela Klarić

ČLANOVI

Boris Marjanović
Alma Kratina
Mile Atlagić
Hamdija Abdić
Mujo Hasić
Senad Mašetić
Mirsad Peco
Šemsudin Kavazović

Ivan Musa
 

KONTAKT

Sekretar Odbora za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo


Tel: +387 33 442-543

 

Nadležnost

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo razmatra pitanja: o razvoju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; o ekonomskom položaju i udruživanju zemljoradnika; o politici korišćenja zemljišta na federalnom nivou, posebno poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta; upravljanju šumama i šumskim zemljištem; o lovu i ribolovu; o zdravstvenoj zaštiti stoke i divljači i zaštiti bilja; o režimu voda; zaštiti od elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi; o programima razvoja u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i o drugim pitanjima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija