PREDSJEDNIK

Nasiha Pozder

ZAMJENIK

Nijaz Helez

ČLANOVI

Ahmet Džumbur
Samer Rešidat
Elmedin Voloder
Adin Huremović
Adnan Efendić
Salko Bukvarević
Suad Kaknjo
Ivica Pavković

Petar Galić

KONTAKT

Sekretar Odbora za prostorno
uređenje, stambeno-komunalnu
politiku, ekologiju i turizam


Tel: +387 33 219-190

 

Nadležnost

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam razmatra pitanja: o prostornom i urbanističkom planiranju; o načelima komunalnih djelatnosti; o stambenim odnosima i otkupu stanova; o načelima u oblasti stambene izgradnje i njenog finansiranja i upravljanja i gazdovanja stambenim i poslovnim zgradama; o načelima stambenog zadrugarstva; politiku zaštite čovjekove okoline; korišćenje prirodnih bogatstava; korišćenje zemljišta na federalnom nivou; o režimu voda; o zaštiti od požara i drugih elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi i o drugim pitanjima iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike, ekologije, zaštite čovjekove okoline i oblasti turizma, iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija