PREDSJEDNIK

Nasiha Pozder

ZAMJENIK

Nijaz Helez

ČLANOVI

Ahmet Džumbur
Samer Rešidat
Elmedin Voloder
Adin Huremović
Adnan Efendić
Suad Kaknjo
Ivica Pavković
Petar Galić

KONTAKT

Sekretar Odbora za prostorno
uređenje, stambeno-komunalnu
politiku, ekologiju i turizam


Tel: +387 33 219-190

 

Nadležnost

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam razmatra pitanja: o prostornom i urbanističkom planiranju; o načelima komunalnih djelatnosti; o stambenim odnosima i otkupu stanova; o načelima u oblasti stambene izgradnje i njenog finansiranja i upravljanja i gazdovanja stambenim i poslovnim zgradama; o načelima stambenog zadrugarstva; politiku zaštite čovjekove okoline; korišćenje prirodnih bogatstava; korišćenje zemljišta na federalnom nivou; o režimu voda; o zaštiti od požara i drugih elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi i o drugim pitanjima iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike, ekologije, zaštite čovjekove okoline i oblasti turizma, iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija