10. April. 2018.

28. Izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na temelju članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

28. izvanrednu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 17. travnja u 14 sati i srijedu 18. travnja 2018. godine s početkom u  10 sati.

Za 28. izvanrednu sjednicu predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH,
 8. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,
 9. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o lovstvu,
 10. Nacrt Zakona o obveznom osiguranju u saobraćaju,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu (konsolidirani), Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (rebalans) – (Anex 1) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu,
 12. Odluka o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje energijske učinkovitosti u Federaciji BiH,
 13. Prijedlog Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za razdoblje 2016. – 2025. godine,
 14. Prijedlog Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za razdoblje 2016. – 2025. godine,
 15. Prijedlog Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za razdoblje 2016. – 2025. godine, sa prijedlogom zaključaka, kao i Zaključak broj: 1474/2017,
 16. Program rada Vlade FBiH za 2018. godinu,
 17. Program rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2018. godinu,
 18. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ 
Edin Mušić