25. April. 2012.

14. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će se 14. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  srijedu i četvrtak, 25. i 26. travnja  2012. godine, s početkom  u 10 sati.  Za 14. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED

 1. Prijedlog zakona o autocesti na Koridoru Vc – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o lijekovima – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagatelj: Slaviša Šućur – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagatelj: Jasmina Zubić – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim poduzećima u FBiH,
 8. Prijedlog zakona o koncesijama,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH,
 10. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH,
 12. Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i prekršajem FBiH,
 13. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvitak za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinska tijela uprave u Srebreniku,
  b) Sporazum o zajmu za Projekt obnove stambenih jedinica izbjeglih osoba između Saudijskog fonda za razvitak i BiH sa zapisnikom sa sastanka,
  c) Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvitak za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinska tijela uprave u Srebreniku,
 14. Prijedlog financijskoga plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu i procjene plana za 2013. i 2014. godinu s prvim izmjenama i dopunama (integralni tekst),
 15. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2011. godinu,
 16. a) Izvješće o izvršenju Programa rada Upravnoga odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2011. godinu i Izvješće o radu Stručne službe  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2011. godinu s Odlukom  Vlade FBiH,
  b) Program rada Upravnoga odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2012. godinu i Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i  reosiguranja FBiH za 2012. godinu s Odlukom Vlade FBiH,
 17. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.